Συγκριτικά Αποτελέσματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024 - Κεντρική Σελίδα

Επιλέξτε μια κατεύθυνση για να δείτε τα συγκριτικά αποτελέσματα ανά μάθημα

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Συγκριτικά αποτελέσματα για τα μαθήματα Ιστορίας, Λατινικών και Αρχαίων.

Δείτε τα αποτελέσματα
Γλώσσα

Συγκριτικά αποτελέσματα για το μάθημα της Γλώσσας.

Δείτε τα αποτελέσματα
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Συγκριτικά αποτελέσματα για τα μαθήματα Φυσικής, Χημείας και Μαθηματικών.

Δείτε τα αποτελέσματα
Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας

Συγκριτικά αποτελέσματα για τα μαθήματα Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας.

Δείτε τα αποτελέσματα
Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας - Πληροφορικής

Συγκριτικά αποτελέσματα για τα μαθήματα Μαθηματικών, Πληροφορικής και Οικονομίας.

Δείτε τα αποτελέσματα