ΕΠΕΣ Προτύπου ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠΕΣ) Προτύπου ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων

 

 Πρόεδρος Εμμανουήλ Κρητικός  Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 Μέλη Μαγδαληνή Κοκκαλιάρη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου ΠΕ03 3ου ΠΕΚΕΣ Αττικής
  Δημήτριος Βασιλείου Διευθυντής Προτύπου ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων
  Βασιλική Μπακέττα Εκπαιδευτικός ΠΕ03
  Παναγιώτα Τσάγκαρη Εκπαιδευτικός ΠΕ04.01
Αναπληρωματικά Μέλη Αλεξάνδρα Μελίστα Εκπαιδευτικός ΠΕ02
  Σοφία Τακάογλου Εκπαιδευτικός ΠΕ80, Υποδιευθύντρια Προτύπου ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων
  • Εμφανίσεις: 566