Υποστήριξη Μαθητών/Μαθητριών Γ' Λυκείου για τον Σχεδιασμό της Σταδιοδρομίας τους

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΟΥΣ

του Εργαστηρίου Συμβουλευτικής Επιστήμης και  Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που απευθύνεται σε μαθητές Γ΄ Λυκείου

  • Εμφανίσεις: 418