Πίνακας δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων για πλήρωση λειτουργικών κενών στο Πρότυπο ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων για το σχ.έτος 2023-24

Πίνακας μη δεκτών υποψηφιοτήτων Προτύπου ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων, σύμφωνα με την υπ’ αρ.: 21/10-08-2023 πρόσκληση της ΠΕΠΠΣ Αττικής.

 

 

Μοναδικός κωδικός αίτησης                            

Έλεγχος Αίτησης

013857XVYICUWT

Απορρίπτεται

 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ένσταση αποκλειστικά στην πλατφόρμα των αιτήσεων, μέχρι τις 22/8/23, 23:59.

 

 

Για το ΕΠΕΣ του ΠΛΑΑ,

Άγιοι Ανάργυροι,

Δευτέρα 21-08-2023

2023-24, διοικητικά, υπηρεσιακές μεταβολές

  • Εμφανίσεις: 511