Ολοκλήρωση Εγγραφών/Επανεγγραφών Σχολικής Χρονιάς 2023-24

Το ΕΠ.Ε.Σ. και ο πρόεδρός του, αναπληρωτής καθηγητής του Ο.Π.Α., Εμμανουήλ Κρητικός,

Ο Σύλλογος Διδασκόντων, ο Διευθυντής Σωτήρης Δ. Χασάπης,

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Π.Λ.Α.Α.

Όλο το προσωπικό του Προτύπου ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων,

εύχονται καλή σχολική χρονιά 2023 - 24, δημιουργική,  με υγεία και πρόοδο!

Για την ολοκλήρωση των εγγραφών/επανεγγραφών, οι μαθητές που ήδη έχουν τοποθετηθεί στο σχολείο μας, θα πρέπει να προσκομίσουν - πριν την έναρξη των μαθημάτων-, σύμφωνα με την 79942/ΓΔ4/21-05-2019,  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Για μαθητές της Α΄ λυκείου:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/1986, του κηδεμόνα, ο οποίος ενέγραψε τον μαθητή στη σελίδα https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/#/, συμπληρωμένη με όλα τα στοχεία, όπως στο υπόδειγμα εδώ, (pdf), είτε αυτοπροσώπως, είτε με γνήσιο υπογραφής.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/1986, του έτερου κηδεμόνα (εφόσον υπάρχει), όπως στο υπόδειγμα εδώ, (pdf), είτε αυτοπροσώπως, είτε με γνήσιο υπογραφής.
 3. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του/της μαθητή/τριας (παρακαλούμε και οι δύο όψεις στην ίδια σελίδα -όχι μπρος/πίσω).
 4. Να ελέγξουν - επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας ή/και όποια άλλα στοιχεία είχαν υποβληθεί στο προηγούμενο σχολείο και έχουν μεταβολή.
 5. Συμπληρωμένο από παιδίατρο ή γενικό ιατρό ή σε ειδικές περιπτώσεις παθολόγο το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ), έως το τέλος Σεπτέμβρη, που βρίσκεται εδώ, σύμφωνα με τη νομοθεσία για το ΑΔΥΜ εδώ.

 Για μαθητές των Β΄  και Γ΄ λυκείου:

 • Εκτυπωμένη την οριστικοποιημένη δήλωση e-eggrafes που υποβλήθηκε Ιούνιο-Ιούλιο 2023. Μπορείτε να την ανακτήσετε, εφόσον συνδεθείτε στην εφαρμογή στον παραπάνω σύνδεσμο με κωδικούς taxisnet.
 • Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/1986, του κηδεμόνα, ο οποίος ενέγραψε τον μαθητή στη σελίδα https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/#/, συμπληρωμένη με όλα τα στοχεία, όπως στο υπόδειγμα εδώ, (pdf), είτε αυτοπροσώπως, είτε με γνήσιο υπογραφής, εφόσον δεν έχει ήδη υποβληθεί για τη σχολική χρονιά 2023-24.
 • Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/1986, του έτερου κηδεμόνα (εφόσον υπάρχει), όπως στο υπόδειγμα εδώ, (pdf), είτε αυτοπροσώπως, είτε με γνήσιο υπογραφής. εφόσον δεν έχει ήδη υποβληθεί για τη σχολική χρονιά 2023-24.
 • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του/της μαθητή/τριας (παρακαλούμε και οι δύο όψεις στην ίδια σελίδα -όχι μπρος/πίσω), εφόσον δεν  έχει υποβληθεί ή αλλάξει από πέρυσι.
 • Να ελέγξουν - επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας ή/και όποια άλλα στοιχεία είχαν υποβληθεί στο προηγούμενο σχολείο και έχουν μεταβολή.
 • Αν έχει μεταβληθεί οποιαδήποτε στιγμή, οτιδήποτε στην κατάσταση που περιγράφεται στο ΑΔΥΜ που υποβλήθηκε στην Α΄λυκείου, ο κηδεμόνας οφείλει να υποβάλει νέο ΑΔΥΜ ή άλλα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η οποιαδήποτε αλλαγή.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν τυχόν κάποιος μαθητής επιθυμεί να αλλάξει προσανατολισμό, είτε στη Β΄, είτε στη Γ΄λυκείου παρακαλείται να επικοινωνήσει ΑΜΕΣΑ με τη διεύθυνση του σχολείου και να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση πριν την έναρξη των μαθημάτων!.

Ευχαριστούμε,

καλή σχολική χρονιά.

Παρακαλούμε, επικοινωνήστε για οποιαδήποτε απορία:

Επικοινωνία

εγγραφές, 2023-24, Α΄Λυκείου, γονείς, κηδεμόνες, Β΄λυκείου, Γ΄λυκείου

 • Εμφανίσεις: 2857