ΟΑΣΑ

Οι μαθητές που είναι δικαιούχοι κάρτας απεριορίστων διαδρομών έλαβαν το σχετικό μήνυμα μέσω του Myschool.

Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω, κατά περίπτωση, πρέπει να προσκομιστούν στο σχολείο αυστηρά,

έως ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023.

Επισημαίνεται ότι κάθε μαθητής μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο ένα από τα επιχορηγούμενα μέσα: είτε κάρτα ελευθέρας του ΟΑΣΑ, είτε πούλμαν ή ταξί.

Εαν βγάλει τώρα κάρτα απεριορίστων διαδρομών, όταν θα αρχίσει να χρησιμοποιεί πούλμαν ή ταξί υποχρεούται να την επιστρέψει στο σχολείο για ακύρωση!

Ευχαριστούμε πολύ.

ΑΡΘΡΟ 11. Η διαδικασία προσωποποίησης και έκδοσης των καρτών είναι η εξής:

α. Μαθητές που δεν διαθέτουν κάρτα


Ο δικαιούχος-μαθητής αυτής της κατηγορίας καλείται να κάνει χρήση του on-line εργαλείου παραγωγής κωδικού QR, το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΑ (www.oasa.gr →
ON LINE ΑΓΟΡΑ/ΕΚΔΟΣΗ → ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για την έκδοση της κάρτας σας → Από το εκδοτήριο/Κωδικός QR).
Για την παραγωγή του εν λόγω κωδικού είναι απαραίτητη η συμπλήρωση από τον δικαιούχο-μαθητή των παρακάτω στοιχείων:
➢Ονοματεπώνυμο (όπως αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας για Έλληνες υπηκόους ή στο
διαβατήριο για αλλοδαπούς),
➢Αριθμός ΑΜΚΑ (απαραίτητα 11-ψήφιος, συμπεριλαμβανομένων και των αρχικών
μηδενικών),
➢Μήνας και έτος γέννησης και
➢PIN 8 ψηφίων (καθορίζεται αποκλειστικά από τον δικαιούχο-μαθητή, χρησιμοποιείται για
την προστασία των δεδομένων του και είναι απαραίτητο σε περίπτωση αντικατάστασης
της κάρτας του, λόγω απώλειας, κλοπής ή δυσλειτουργίας της).
Στη συνέχεια, ο δικαιούχος-μαθητής εκτυπώνει το έντυπο με τον κωδικό QR και το
προσκομίζει στη σχολική του μονάδα, μαζί με μια φωτογραφία του, τύπου ταυτότητας ή
διαβατηρίου, σε έντυπη μορφή.

β. Μαθητές που διαθέτουν κάρτα απεριορίστων διαδρομών μειωμένου προφίλ (για παιδιά και και νέους 7-18 ετών)


Ο δικαιούχος-μαθητής αυτής της κατηγορίας εκτυπώνει το έντυπο με τον κωδικό QR,
ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στην παρ. 11α και αναγράφοντας πάνω σε
αυτό τον αριθμό της κάρτας απεριορίστων διαδρομών, που ήδη έχει στην κατοχή του, ή τον
PIN 8 ψηφίων, που αντιστοιχεί στην κάρτα αυτή. Στη συνέχεια, προσκομίζει το εν λόγω
έντυπο στη σχολική του μονάδα, μαζί με μια φωτογραφία του, τύπου ταυτότητας ή
διαβατηρίου, σε έντυπη μορφή.

γ. Μαθητές που ήδη διαθέτουν κάρτα ελεύθερης μετακίνησης


Ο δικαιούχος-μαθητής αυτής της κατηγορίας προσκομίζει την κάρτα του στη σχολική του μονάδα.

Μπορείτε να βρείτε την πλήρη νομοθεσία που διέπει τις μετακινήσεις των μαθητών με επιδότηση από την περιφέρεια εδώ.

2023-24, γονείς, μαθητές, μεταφορά

  • Εμφανίσεις: 800