Αποτελέσματα προκήρυξης μετακίνησης στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17/01-20/01/2024

Τη Δευτέρα 08/01/2024 συγκροτήθηκε και συνεδρίασε επιτροπή, σύμφωνα με την ΥΑ 20883/ΓΔ4/12.2.2020 - ΦΕΚ 456Β/13.2.2020,  σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών ταξιδιωτικών γραφείων, με βάση την αναρτηθείσα, στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Γ΄Αθήνας, προκήρυξη υπ'αριθμ. 820/15-12-2023, για τη μετακίνηση ομάδας 20 μαθητών  σε μαθητικό συνέδριο - σύμφωνα με το άρθρο 8 της ίδιας ΥΑ - στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ από 17/01/2024 - 20/01/2024. Η επιτροπή αποτελούμενη από τον Δντή του ΠΛΑΑ κ.Σωτήριο Δ. Χασάπη, Μαθηματικό, ως πρόεδρο, την ορισθείσα, από το ΣΔ, αρχηγό κ.Σοφία Τακάογλου ΠΕ80, την κ. Λαμπρινή Τζουβίστα ΠΕ11, την πρόεδρο του ΣΓΚ κ.Φαίδρα Βλάχου, την αντιπρόεδρο του ΣΓΚ κ. Αγρογιάννη Ιωάννου Παναγιώτα και τις μαθήτριες Ζ.Θ. και Κ.Μ., αφού άνοιξε τους σφραγισμένους φακέλους των υποβληθεισών προσφορών υπ'αρ. 2,3,4,5,6/08-01-2024 και εξέτασε όλα τα συνημμένα στοιχεία, αποφάσισε ομόφωνα, την ανάθεση της μετακίνησης στο ταξιδιωτικό πρακτορείο Travel Project, με την προσφορά υπ'αρ.6/08-01-2024, καθώς πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και ήταν η πλέον συμφέρουσα ως προς το κόστος και την ασφάλεια των μαθητών. Ευχαριστούμε όλους τους αξιότιμους επαγγελματίες για τις υποβληθείσες προσφορές τους.

Ο Διευθυντής

 

Σ.Δ.Χασάπης

Μαθηματικός

 

Όλα τα στοιχεία των προσφορών θα αναρτηθούν, μαζί με τη σύμβαση, στην ιστοσελίδα και είναι διαθέσιμα προς κάθε ενδιαφερόμενο.

προκηρύξεις, 2024, Θεσσαλονίκη

  • Εμφανίσεις: 211