Αποτελέσματα προκήρυξης μετακίνησης στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28/03 - 31/03/2024 Β Λυκείου

Πράξη συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης προσφορών

Σήμερα, Πέμπτη 29/02/2024 συγκροτήθηκε και συνεδρίασε επιτροπή, σύμφωνα με την ΥΑ 20883/ΓΔ4/12.2.2020 - ΦΕΚ 456Β/13.2.2020,  σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών ταξιδιωτικών γραφείων, με βάση την αναρτηθείσα, στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Γ΄Αθήνας, προκήρυξη υπ'αριθμ. 114/23-02-2024, για τη μετακίνηση ομάδας 72 μαθητών της Β΄Λυκείου  στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ίδιας ΥΑ - από 28/03/2024 - 31/03/2024. Η επιτροπή αποτελούμενη από τον Δντή του ΠΛΑΑ κ.Σωτήριο Δ. Χασάπη, Μαθηματικό, ως πρόεδρο, την κ.Μαρία Μηλιώτη ΠΕ01, τον κ. Νικόλαο Σιδέρη ΠΕ86, την πρόεδρο του ΣΓΚ κ.Φαίδρα Βλάχου, την αντιπρόεδρο του ΣΓΚ κ. Αγρογιάννη Ιωάννου Παναγιώτα και τα μέλη της μαθητικής κοινότητας Ν.Α. και Σ.Τ., αφού άνοιξε τους σφραγισμένους φακέλους των υποβληθεισών προσφορών υπ'αρ. 138, 139, 140, 143, 144/29-02-2024 και εξέτασε όλα τα συνημμένα στοιχεία, αποφάσισε ομόφωνα, την ανάθεση της μετακίνησης στο ταξιδιωτικό πρακτορείο ΙQ Travel, με την προσφορά υπ'αρ.138/19-02-2024, για το  HOTEL HOLIDAY INN 5* στην τιμή των 260€/άτομο,  καθώς πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις της προκήρυξης, είχε επιβεβαιωμένη διαθεσιμότητα των δωματίων για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες και ήταν η πλέον συμφέρουσα ως προς το κόστος, σε συνδυασμό με την τοποθεσία διαμονής και την ασφάλεια των μαθητών(συνοδεία ιατρού καθόλη τη διάρκεια της μετακίνησης). Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν σύμφωνα με τη νομοθεσία εντός των επομένων τριών ημερών. Ευχαριστούμε όλους τους αξιότιμους επαγγελματίες για τις υποβληθείσες προσφορές τους. Ακολουθούν οι προσφορές που υποβλήθηκαν.

Ο Διευθυντής

Σ.Δ.Χασάπης

Μαθηματικός

 

You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.

 

προκηρύξεις, 2024

  • Εμφανίσεις: 267