Αριθμός εισακτέων μαθητών/τριών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τον αριθμό εισακτέων μαθητών/τριών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025, κατεβάζοντας την απόφαση 46/ΔΕΠΠΣ/22.3.2024 “Αριθμός εισακτέων μαθητών/τριών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025” (ΑΔΑ: ΡΥ7Β46ΝΚΠΔ-0ΨΞ) ΕΔΩ

Στο σχολείο μας θα δεχθούμε 52 μαθητές από το Πρότυπο Γυμνάσιο και 29 από τις εισαγωγικές εξετάσεις.

You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.

εισαγωγικές εξετάσεις προτύπων σχολείων

  • Εμφανίσεις: 309