«Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2024

Προσοχή στην προθεσμία υποβολής η οποία είναι αποκλειστικά η Πέμπτη 23 Μαΐου 2024.

Μελετήστε την εγκύκλιο προσεκτικά εδώ.

 

 

 

 

Σχετικά με τη γενική νομοθεσία δείτε ΥΑ Φ.253/143554/Β6/2010 - ΦΕΚ 1794/Β/15-11-2010 Πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες

 

Πανελλήνιες εξετάσεις, 2023-2024, μηχανογραφικό δελτίο

  • Εμφανίσεις: 85