Πίνακας αιτήσεων υποψηφίων για την Α' Λυκείου Σχ. Έτους 2019-2020

Με τη λήξη υποβολής των αιτήσεων, γίνεται ανάρτηση των πινάκων μόνο με τον κωδικό αριθμό αίτησης των υποψηφίων

που έχουν κατατεθεί στο σχολείο μας για την Α΄ Λυκείου σχ. έτους 2019-2020.

 

Για να δείτε τον πίνακα πατήστε εδώ.

 

 

  • Εμφανίσεις: 904

Ανακοινοποίηση πίνακα αιτήσεων υποψηφίων για την Α' Λυκείου Σχ. Έτους 2019-2020

Με τη λήξη υποβολής των αιτήσεων, γίνεται ανάρτηση των πινάκων μόνο με τον κωδικό αριθμό αίτησης των υποψηφίων

που έχουν κατατεθεί στο σχολείο μας για την Α΄ Λυκείου σχ. έτους 2019-2020.

 

Για να δείτε τον πίνακα πατήστε εδώ.

 

 

  • Εμφανίσεις: 773

Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2019 ? 2020.

Οι μαθητές/-τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. ? ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2019 ? 2020, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγρα-φής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την 22η Μαΐου και ώρα 10:00 έως τη 17η Ιουνίου 2019 και ώρα 00:00. Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/-τριών την Ηλεκτρονική Αί-τηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που έχει καταχωριστεί στο ΠΣ myschool. Σε περίπτωση ενήλικων μαθητών/-τριών, Ηλεκτρονική Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι, με τους δικούς τους κω-δικούς ΓΓΠΣ (taxis), εφόσον είναι καταχωρισμένοι στο ΠΣ myschool (ως κηδεμόνες του εαυτού τους).

 

Επισημαίνεται ότι:

Για τα Πειραματικά, Πρότυπα, Μουσικά, Καλλιτεχνικά Σχολεία και Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ηλεκτρονική Αίτηση, υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/- τριών ή οι ίδιοι/-ες οι μαθητές/-τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/-ες, που φοιτούν στη Γ΄ Τάξη Γυμνασίου, στην Α΄ Λυκείου και στη Β΄ κατά το τρέχον σχολικό έτος 2018 ? 2019, δηλώνοντας εάν επιθυμούν να συνεχίσουν τη φοίτηση σε ίδιου τύπου σχολείο ή επιθυμούν να εγγραφούν/μετεγγραφούν σε άλλο ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.

Για ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

  • Εμφανίσεις: 780

Εισαγωγή μαθητών/μαθητριών σε Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για το Σχ. Έτος 2019-2020 (ενημέρωση)

Οι αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για τη σχολική χρονιά 2019-2020

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Ε.Π.Π.Σ.: https://www.iep.edu.gr/pps/ κατά το χρονικό διάστημα από 27 Μα?ου έως 4 Ιουνίου.

 

Η κλήρωση για εισαγωγή στα Πειραματικά Λύκεια (Α΄ Τάξη) θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019.

 

Για την Υπουργική Απόφαση σε Φ.Ε.Κ. πατήστε εδώ.

 

Για ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

  • Εμφανίσεις: 1040

Σελίδα 100 από 108