Σωτήριος Δ. Χασάπης

Απόφοιτος από το Μαθηματικό Τμήμα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στα Θεωρητικά Μαθηματικά. Εφαρμογές, κυρίως, στην Κρυπτογραφία.

Απόφοιτος Προτύπου Πειραματικού Γυμνάσιου - Λύκειου Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά.

Στρατιωτικές  υποχρεώσεις ως έφεδρος υπαξιωματικός των Τεθωρακισμένων στην Αλεξανδρούπολη.

Εργσζόμενος σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης ως Μαθηματικός και σε εργαστήρια πληροφορικής ως εισηγητής πληροφορικής και εκπαιδευτής ενηλίκων σε νέες τεχνολογίες.

Εργαζόμενος ως μόνιμος υπάλληλος στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στο τμήμα Επιχειρηματικής Πίστης και Συναλλάγματος, ως επιτυχών γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.

Διορισθείς - ως επιτυχών του γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. 2008 - το 2009 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Από το σχολικό έτος 2013 - 14, μετά την αναμόρφωση των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων με τον ν.3966/2011 και έπειτα από διαγωνισμό του Υπουργείου Παιδείας στο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο και Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης στη Νέα Σμύρνη.

Από 01/07/2023 ως Διευθυντής και Μαθηματικός στο Πρότυπο ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων.

Εκπαιδευτική Ιστοσελίδα.

Άρθρα Χασάπης

2023-24, χασάπης

  • Εμφανίσεις: 465