Όμιλος "Γρίφος, ένα παιχνίδι σκέψης"

Με τον όμιλο αυτό οι μαθητές έρχονται σε επαφή με προβλήματα - γρίφους που εμφανίζονται από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα και κάποιες φορές απλά πλαισίωναν ένα μύθο, ενώ κάποιες άλλες φορές ταλαιπώρησαν τις επιστημονικές κοινότητες για χρόνια. Η ιδέα ενός γρίφου είναι σχεδόν πάντα συναρπαστική για ένα μαθητή, καθώς έχει επικρατήσει η αντίληψη ότι η επίλυσή του συνδέεται άμεσα με κάποιες ιδιαίτερες δεξιότητες της σκέψης. Είναι όντως έτσι ή απλά είναι ένα παιχνίδι που υπακούει στους κανόνες της λογικής και των μαθηματικών;

 

Στα πλαίσια του e-twinning project «EnigMath» οι μαθητές δημιούργησαν:

  • Παρουσίαση του σχολείου μας 

PRESENTATION of our school (genial.ly)

  • Ψηφιακό βιβλίο με γρίφους 

https://www.canva.com/design/DAFiisfIoTA/d7fjp0Ra-d0VoatHMXK60w/view?utm_content=DAFiisfIoTA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

 

  • Εμφανίσεις: 476