Όμιλος ''Οργάνωση Σχολικής Βιβλιοθήκης''

Η βιβλιοθήκη εντός σχολείου είναι ζωντανός χώρος όπου οι μαθητές ερευνούν, οργανώνουν γνωστικό υλικό, καλλιεργούν τη φιλαναγνωσία μέσω λογοτεχνικών και βιβλίων γνώσεων. Επίσης, η βιβλιοθήκη επιτρέπει τη προσέγγιση του εξωσχολικού βιβλίου σε μαθητές που προέρχονται από μη προνομιούχα μορφωτικά στρώματα
Η δράση συνδέεται με το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων του σχολείου αφού μια σχολική βιβλιοθήκη εκτός από το να στηρίζει τα ενδιαφέροντα των μαθητών που δεν έχουν σχέση με τα διδασκόμενα μαθήματα, στηρίζει και το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου με διάφορα μέσα και μορφές υλικού που βοηθούν σε προγραμματισμένες αναθέσεις εργασιών είτε κατευθυνόμενες από τους εκπαιδευτικούς είτε υλοποιούμενες από τους μαθητές.

  • Εμφανίσεις: 373