Διεύθυνση Σχολείου

Διευθυντής

Σωτήριος Δ. Χασάπης - ΠΕ03 Μαθηματικός

από 03/07/2023 με την 8159-13/04/2023 απόφαση της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Π/θμιας και ∆/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Υποδιευθυντής

Μάριος Σπάθης - ΠΕ03 Μαθηματικός

από 14/02/2023 με τις Φ.11.1/2874/14-2-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ 22983/10-11-23 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.

 

 

2023-2024

  • Εμφανίσεις: 444