ΕΠΕΣ Προτύπου ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠΕΣ) Προτύπου ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων

Σχολικό έτος 2023-2024

  •  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμμανουήλ Κρητικός, Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιστοσελίδα Τοποθέτηση: 6Δ6Α46ΜΤΛΗ-36Ζ
  • ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αθανάσιος Κυμπάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής  Οργανικής Χημείας & Ανάλυσης Φυσικών Προϊόντων στο τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Ιστοσελίδα, Τοποθέτηση: 6Δ6Α46ΜΤΛΗ-36Ζ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ: Αλεξάνδρα Μελίστα, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων ΔΔΕ Γ΄Αθήνας, Ιστοσελίδα Συμβούλων, Τοποθέτηση: ΡΩΞΡ46ΜΤΛΗ-Ζ6Ε
  • ΑΝΑΠΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΙΔ ΕΥΘΥΝΗΣ: Γιώργος Μπαμπασίδης,Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φυσικών Επιστημών ΔΔΕ Γ΄Αθήνας, Ιστοσελίδα Συμβούλων, , Τοποθέτηση: ΡΩΞΡ46ΜΤΛΗ-Ζ6Ε
  • ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σωτήριος Δ. Χασάπης, Διευθυντής Προτύπου ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων, www.arithmoi.gr, Τοποθέτηση: ΡΨΝ446ΝΚΠΔ-ΠΣΡ
  • ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ: Μάριος Σπάθης, Υποδιευθυντής Προτύπου ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων, https://blogs.sch.gr/mspathis/
  • ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ/ΑΝΑΠΛ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, Βασιλική Μπακέττα,  ΠΕ03 Μαθηματικός Προτύπου ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων, https://blogs.sch.gr/hypatia/, Τοποθέτηση:6Δ6Α46ΜΤΛΗ-36Ζ
  • ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, Παναγιώτα Τσάγκαρη, ΠΕ04.01 Φυσικός Προτύπου ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων, Τοποθέτηση: 6Δ6Α46ΜΤΛΗ-36Ζ
  • ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, Σοφία Τακάογλου, ΠΕ80 Οικονομίας Προτύπου ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων, Τοποθέτηση: 6Δ6Α46ΜΤΛΗ-36Ζ

 

 

από Σχολικό Έτος 2021-22

 

 Πρόεδρος Εμμανουήλ Κρητικός  Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 Μέλη Μαγδαληνή Κοκκαλιάρη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου ΠΕ03 3ου ΠΕΚΕΣ Αττικής
  Δημήτριος Βασιλείου Διευθυντής Προτύπου ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων
  Βασιλική Μπακέττα Εκπαιδευτικός ΠΕ03
  Παναγιώτα Τσάγκαρη Εκπαιδευτικός ΠΕ04.01
Αναπληρωματικά Μέλη Αλεξάνδρα Μελίστα Εκπαιδευτικός ΠΕ02
  Σοφία Τακάογλου Εκπαιδευτικός ΠΕ80, Υποδιευθύντρια Προτύπου ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων

διοικητικά, ΕΠΕΣ(Εποπτικό Επιστημονικό Συμβούλιο)

  • Εμφανίσεις: 1269