Πρόγραμμα Υποδοχής Ενημέρωσης και Συνεργασίας Γονεών και Κηδεμόνων

Πρόγραμμα Υποδοχής και Ενημέρωσης Γονέων και Κηδεμόνων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Παρακαλούνται οι κηδεμόνες να ελέγχουν το πρόγραμμα την προηγούμενη ημέρα από την καθορισμένη, διότι μπορεί να υπάρξουν διαφοροποιήσεις λόγω εκτάκτων αλλαγών στο πρόγραμμα. Μπορείτε να το κατεβάσετε στον ΗΥ σας από εδώ και στη στήλη τμήμα να επιλέξετε μόνο τα τμήματα που σας ενδιαφέρουν.

Ωράριο λειτουργίας

ωράριο.png

γονείς

  • Εμφανίσεις: 1323