Αποτελέσματα προκήρυξης μετακίνησης στο ΓΕΡΜΑΝΙΑ 22/04 - 26/04/2024

Πράξη συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης προσφορών

Την Τρίτη 13/02/2024 συγκροτήθηκε και συνεδρίασε επιτροπή, σύμφωνα με την ΥΑ 20883/ΓΔ4/12.2.2020 - ΦΕΚ 456Β/13.2.2020,  σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών ταξιδιωτικών γραφείων, με βάση την αναρτηθείσα, στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Γ΄Αθήνας, προκήρυξη υπ'αριθμ. 70/07-02-2024, για τη μετακίνηση ομάδας 45 μαθητών  στη Γερμανία- σύμφωνα με το άρθρο 5 της ίδιας ΥΑ - από 22/04/2024 - 26/04/2024. Η επιτροπή αποτελούμενη από τον Δντή του ΠΛΑΑ κ.Σωτήριο Δ. Χασάπη, Μαθηματικό, ως πρόεδρο, τον ορισθέντα από το ΣΔ, αρχηγό κ.Ιωάννη Βαρβιτσιώτη ΠΕ04.01, την κ. Παναγιώτα Τσάγκαρη ΠΕ04.01, την πρόεδρο του ΣΓΚ κ.Φαίδρα Βλάχου, την αντιπρόεδρο του ΣΓΚ κ. Αγρογιάννη Ιωάννου Παναγιώτα και τα μέλη της μαθητικής κοινότητας Π.Ν. και Α.Ν., αφού άνοιξε τους σφραγισμένους φακέλους των υποβληθεισών προσφορών υπ'αρ. 79,80,81/13-02-2024 και εξέτασε όλα τα συνημμένα στοιχεία, αποφάσισε ομόφωνα, την ανάθεση της μετακίνησης στο ταξιδιωτικό πρακτορείο IQ Travel, με την προσφορά υπ'αρ.81/13-02-2024, καθώς πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και ήταν η πλέον συμφέρουσα ως προς το κόστος και την ασφάλεια των μαθητών. Ευχαριστούμε όλους τους αξιότιμους επαγγελματίες για τις υποβληθείσες προσφορές τους. Ακολουθούν οι προσφορές που υποβλήθηκαν.

Ο Διευθυντής

Σ.Δ.Χασάπης

Μαθηματικός

 

You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.

προκηρύξεις, 2024

  • Εμφανίσεις: 319